Polskie Towarzystwo Badań Materiałowych (PTBM) zostało powołane 7 grudnia 2004 r., podczas którego przyjęto statut oraz wybrano jego władze. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (ówczesny Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), przychylając się do wniosku z 20 grudnia 2004 r., dokonał rejestracji Polskiego Towarzystwa Badań Materiałowych (11.03.2005 r.) i w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) nadał numer 0000230167.

Głównym zadaniem, dla realizacji celów statutowych, od lat podejmowanym przez PTBM jest współorganizacja w Warszawie corocznej międzynarodowej konferencji E-MRS Fall Meeting (od roku 2015). Impreza ta odbywa się we wrześniu i mając zasięg międzynarodowy jest bardzo dobrze rozpoznawalnym w świecie spotkaniem naukowców, związanych z badaniami technologicznie zaawansowanych materiałów. Celem konferencji jest nie tylko zwiększenie efektywności badań materiałowych w Europie ale również kreowanie nowych idei poprzez synergię różnych obszarów nauki.

W ramach promocji krajowych osiągnięć inżynierii materiałowej i nauki o materiałach PTBM podjęło się opracowania koncepcji a następnie realizacji wystawy, która została zaprezentowana w 2007 r. we wrześniu w Norymberdze po raz pierwszy na międzynarodowej konferencji EUROMAT. Wystawa miała charakter popularno-naukowy, jej celem było przedstawienie w przystępny sposób najciekawszych przykładów zastosowań z tego obszaru nauki. Zgodnie z założeniami zaprezentowano znaczące osiągnięcia kilkunastu polskich ośrodków naukowych w zakresie projektowania, wytwarzania i charakteryzowania nowych materiałów – od transportu po medycynę. Przedsięwzięcie otrzymało dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę.

PTBM - Polskie Towarzystwo Badań Materiałowych - Warszawa, ul. Wołoska 141, biuro@ptbm.pl
PTBM
Polskie Towarzystwo Badań Materiałowych