Składki członkowskie

Zarząd PTBM przypomina wszystkim członkom PTBM o obowiązku opłacenia składek członkowskich za bieżący rok. Wysokość kładki dla wszystkich członków wynosi 80.00 PLN

Składki prosimy wpłacać na konto bankowe PTBM:

  • PEKAO Bank Pekao S.A.
  • 33124011121111001005952466

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko oraz rok, za który opłacana jest składka.

Dołącz do PTBM!

W celu dołączenia do PTBM należy wypełnić Deklarację w pdf i przesłać emailem na adres biuro@ptbm.pl.