Cele działania Polskiego Towarzystwa Badań Materiałowych

  • wspomaganie współpracy naukowców i praktyków zajmujących się badaniami materiałowymi i inżynierią materiałową;
  • wspieranie interdyscyplinarnego charakteru badań materiałowych;
  • wspieranie interdyscyplinarnych spotkań, konferencji, warsztatów i szkół istotnych dla członków Towarzystwa;
  • rozprzestrzenianie informacji istotnych dla osób zajmujących się badaniami nad materiałami oraz ich zastosowaniami w nowoczesnych dziedzinach techniki;
  • ułatwianie kontaktów z międzynarodową społecznością badań materiałów;
  • wspieranie rozwoju badań materiałowych i wskazywanie ich znaczenia dla gospodarki i nauki, w Polsce i w Europie.