Prezes Zarządu

Wiceprezesi Zarządu

Sekretarz Zarządu

Członkowie Zarządu

  • Urszula Narkiewicz
  • Ewa Talik
  • Wojciech Paszkowicz

Komisja Rewizyjna

  • Sonia Boczkal
  • Witold Dobrowolski
  • Zbigniew Pakieła