Prezes Zarządu

Wiceprezesi Zarządu

Sekretarz Zarządu

Członkowie Zarządu

  • Urszula Narkiewicz
  • Wojciech Paszkowicz
  • Mariusz Hasiak

Komisja Rewizyjna

  • Sonia Boczkal (przewodnicząca)
  • Iwona Pełech
  • Witold Dobrowolski
  • Zbigniew Pakieła